Çalıştay Programı

Çalıştayımız Esnasında Simultane Çeviri Olacaktır.

05.04.2021 - Pazartesi

18:00 -18:10

AÇILIŞ TÖRENİ
Dr. Reinhold Kreutz, Dr. Lale Tokgözoğlu, Dr. Francesco Fici, Dr. İstemihan Tengiz
Hipertansiyon tedavisinde gelecek neleri getirecek?
Moderatörler : Dr. Francesco Fici, Dr. Ertuğrul Ercan
18:10 - 18:30 Yeni ilaçlar
Dr. Reinhold Kreutz
18:30 - 18:50 Renal denervasyon: Ne zaman ve hangi hastalar için?
Dr. Guido Grassi
18:50 - 18:55 Tartışma
Hipertansiyon ve Komorbiditeler
Moderatörler : Dr. İstemihan Tengiz, Dr. Ebru Özpelit
18:55 - 19:15 Hipertansiyon ve renal hastalık
Dr. Roberto Robles
19:15 - 19:35 Hipertansiyon ve KYkEF
Dr. Kostas Tsioufis
19:35 - 19:40 Tartışma
Hipertansiyon tedavisinde RAAS blokörüne….… eklerim!
Moderatörler : Dr. Kerim Güler, Dr. Hakan Karpuz
19:40 - 20:00 Diüretik
Dr. Kerim Güler
20:00 - 20:20 KKB
Dr. Hakan Karpuz
20:20 - 20:25 Tartışma
Güncel hiperkolesterolemi tedavisi
Moderatör : Dr. Lale Tokgözoğlu, Dr.Meral Kayıkçıoğlu
20:25 - 20:45 Statin tedavisinde göz ardı edilmemesi gerekenler
Dr. Jeanine Roeters Van Lennep
20:45 - 21:05 Statinlere derinlemesine bir bakış
Dr. Maciej Banach
21:05 - 21:10 Tartışma
Hiperlipidemi tedavisinde gelecek neleri getirecek?
Moderatörler : Dr. Ertuğrul Ercan, Dr. Öner Özdoğan
21:10 - 21:30 Yeni hedefler: LDL? DM? İlaç etkileşimi?
Dr. Sadi Güleç
21:30 - 21:50 Yeni ilaçlar
Dr. Öner Özdoğan
21:50 - 21:55 Tartışma
21:55 - 22:00 KAPANIŞ TÖRENİ